Inwentaryzacje dendrologiczne

Prowadzimy inwentaryzacje dendrologiczne.

Cena uzależniona jest od szczegółów które mamy zawrzeć w inwentaryzacji.
Każdą inwentaryzację drzewostanu wyceniamy według ilości drzew lub po oględzinach obiektu.

Inwentaryzacje często potrzebne są do:
Wycinek drzew.
Zabiegów na terenach objętych ochroną konserwatora zabytków.
Na potrzeby zarządców zieleni.
Rewitalizacji terenów zielonych.